Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Řešení námitek v prodeji, argumentace

Cíl kurzu:

 • Naučit se úspěšně zvládat nejčastější námitky v prodeji
 • Pochopit proč zákazník namítá, zvládnout vlastní obavy z námitek klienta
 • Osvojit si techniky zvládání námitek
 • Získat funkční scénář na zvládnutí námitky a uzavřít obchod

Nejvhodnější pro:

Obchodníky nové i pokročilé, manažery ve službách a v prodeji, obchodní zástupce, všem, kteří chtějí uspět v profesi obchodníka.

Obsah kurzu:

 • Prodejní pyramida – kde vznikají námitky a proč
 • Námitky dle osobnostních typů
 • Druhy námitek
 • Příčiny námitek
 • Námitky, které nejčastěji dostáváte
 • 5 kroků k překonání námitky
 • Praktické procvičení a ukotvení technik

Metody:

 • Teorie a vysvětlení
 • Nácviky
 • Simulace prodejních situací
 • Zpětná vazba

Poznámky:

Obáváte se vždy přítomných námitek? Myslíte si, že namítá pouze ten, kdo nechce kupovat? Jak využít námitky zákazníka v náš prospěch?

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: Cadet Go, Antala Staška 34, Praha 4

Cena bez DPH

3490,-
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

dle zájmu, informujte se na tel.: 241416738

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na