Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Jak zabránit fluktuaci lidí v týmu ?

Cíl kurzu:

 • Snížit fluktuaci podřízených
 • Seznámit se s nástroji a styly vedení stabilního týmu
 • Učit se motivovat jednotlivce a tým
 • naučit se přispívat k pozitivnímu ovlivňování lidí

Nejvhodnější pro:

Vedoucí provozu, mistry, vedoucí směny, teamleadery.

Obsah kurzu:

 • Role vedoucího při vedení lidí
 • Identifikace důvodů odchodu pracovníka
 • Styly vedení, výhody a nevýhody jednotlivých stylů na typ člověka
 • Motivace lidí na pracovišti, motivační nástroje vedoucího
 • Podpora vnější motivace, vliv vedoucího na jednotlivce a tým
 • Jak pomáhat k vnitřní motivaci pracovníků, umění naslouchat a pozitivně vést
 • Jak předcházet demotivaci a nespokojenosti pracovníka
 • Hygienické faktory na pracovišti
 • Pochvala a kritika jako motivační nástroj
 • Ovlivňování lidí v týmu, rozvoj spolupráce, komunikace a porozumění
 • Budování stabilního týmu
 • Hodnocení pracovníků

Metody:

 • Teorie a vysvětlení
 • Nácviky a simulace situací
 • Nácvik poskytování zpětné vazby
 • Zkouška a nácvik rozhovorů se zaměstnancem
 • Simulace situací, nácviky

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: Cadet Go, Antala Staška 34, Praha 4
Garance konání při objednání 2 a více účastníků

Cena bez DPH

3490,-
V ceně veškeré pracovní materiály, oběd, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

29.10.2018

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na