Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Vedení lidí na Home Office, práce z domova

NOVINKA pro rok 2020!

Dnešní doba od nás často vyžaduje vedení podřízených pracujících z domova na Home Office. 

Mnoho manažerů se oprávněně obává snížení výkonu a aktivity pracovníků, zhoršení výměny informací, chybovosti a nekoordinovanosti činností.

Cíl kurzu:

 • Uvědomit si přínosy a rizika vedení podřízených pracujících z domova
 • Seznámit se se základními nástroji řízení a vedení lidí na dálku
 • Naučit se používat správně vedení po telefonu, chatu, videopřenosu a sdílených portálech spolupráce
 • Naučit se udržet výkon a aktivitu podřízených i v domácím prostředí Home Oficce

Nejvhodnější pro:

Manažery všech stupňů, kteří chtějí zvýšit svůj vliv na práci podřízených při řízení na dálku.

Obsah kurzu:

 • Rozbor situace - přínosy a rizika práce z domova
 • V jakých situacích a pro jakou práci je Home Office nevhodný
 • Nutné předpoklady - nástroje, procesy, znalosti
 • Síla správně nastavených pravidel
 • Proces vedení podřízeného k samostatnému výkonu - jednotlivé fáze vedení
 • Fáze plánování práce, důraz na priority práce, koordinace kdo, kdy a co
 • Fáze zadání úkolu, dohoda o měřitelnám výkonu, termíny, vznik závazku a odpovědnosti
 • Technika zadávání úkolu
 • Styly vedení - jaké lze použít, omezení
 • Fáze kontroly výkonu a efektivity práce a vyhodnocení
 • Techniky zpětné vazby na provedené/neprovedené úkoly
 • Zásady efektivní komunikace a předávání informací mezi vedoucím, pracovníkem a kolegy, síla otázek, kontextu a ověřování
 • Technické pomůcky pro efektivní komunikaci (telefon, chat, video přenos, sdílené komunikační IT rozhraní)
 • Motivace pracovníka během práce z domova
 • Akční plán

Metody:

Vysvětlení a teorie
Případové studie z praxe
Nácviky a simulační hry
Zpětná vazba

Organizace

1 den, 8 hodin

Cena bez DPH

3900,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

4.11.2020

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na