Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Řízení změn v organizaci z pohledu HR manažera

NOVINKA pro HR - zcela ZDARMA !

Na základě vašich požadavků a dotazů pořádáme jednodenní školení pro HR manažery - zcela zdarma, bez jakýchkoliv podmínek či závazků.
 
Z kapacitních důvodů je možné přihlásit pouze jednoho účastníka z každé společnosti.
 

Cíl kurzu:

 • Uvědomit si typické chování a myšlení pracovníků v období změn
 • Pochopit zákonité procesy změny
 • Naučit se řešit typické situace v období změn
 • Uvědomit si vlastní HR roli jako partnera manažerů provádějících změnu
 • Zlepšit komunikaci v přípravě a realizaci změny
 • Zaměřit se během změny na podstatné a rozhodující aktivity
Celkové zaměření kurzu je orientováno na možné aktivity HR manažera, které povedou ke změnám postojů, přijetí změn a reakcí lidí, kteří jsou součástí změn.
 

Určeno pro:

HR manažery, kteří sami rozhodují o změnách nebo jsou třeba i pouze součástí změnových řešení a podporou manažerů.
 

Obsah kurzu:

 • Jak vypadá dnešní aktivní účast HR manažerů na řízení změn 
 • Změna a emoce účastníků změny, emoční křivka změny
 • 3 fáze změny v časové lince
 • Role manažera a HR pracovníků během změn
 • DESATERO nástrojů vedení změny a jejich aplikace na praxi:
 1. Příprava a plán potřebných činností během změny
 2. Práce s vizí a přínosem změny
 3. Nespokojenost v pocitech podřízených (Beckhardova formulace)
 4. Nutné zdroje pro úspěšnou změnu
 5. Otevřená komunikace během změny, zásady a postupy
 6. Vznik odporu proti změně a jeho neutralizace
 7. Jak získávat sponzory změn
 8. Priority pro prosazení změn, jak se zaměřovat na podstatné
 9. Jak změny zakončovat a vyhodnocovat
 10. Osobní vzory jednání manažerů a personalistů
 • Diskuze účastníků, sdílení zkušeností z praxe

Metody:

 • Teorie a výklad
 • Skupinové cvičení
 • Zpětná vazba
 • Diskuze 
 

Poznámky:

Změny nás provází na každém kroku, víme jak se na ně připravit? Jak můžeme zlepšit podporu manažerům při provádění změn od HR oddělení?
 
Naučte se změny připravovat a prosazovat do denní praxe tak, aby byly co nejrychlejší, s maximálním efektem a minimálními ztrátami.
 
Počet míst je omezen kapacitou školících prostor.

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: Cadet Go, Antala Staška 34, Praha 4

Cena bez DPH

0,-
ZDARMA pro HR manažery
V ceně veškeré pracovní materiály, občerstvení.

Lektoři

Lektor s dlouhodobou manažerskou praxí ve vedení změn ve společnostech, konzultant a osobní kouč manažerů při změnách.

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na