Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Leadership - osobní projev a vystupování manažera

V dnešní době nestačí zvládat pouze procesy, odbornosti a techniky stanovování cílů. Dnešní doba a náročnost podřízených pracovníků vyžaduje od nadřízených manažerů takové jednání a chování, které bude vytvářet vstřícnou firemní kulturu a atmosféru ve vztazích na pracovišti. 

Cíl kurzu:

Jednoduchými postupy budovat a rozvíjet osobní projev.
Uvědomit si vlastní silné a slabé stránky vystupování před podřízenými.
Posílit roli leadera před vedeným kolektivem.
Posílit osobní charisma.
Upevnit projevy manažera v souladu s firemní kulturou.

Nejvhodnější pro:

Manažery všech stupňů, kteří chtějí zvýšit svůj vliv na práci podřízených a jít v čele svých lidí.

Obsah kurzu:

  • Manažer vs Leader
  • Základní a klíčové projevy, činnosti a chování leadera, jeho role
  • Činnosti leadera v období klidu a v období vypětí
  • Leader jako zdroj energie pro podřízené
  • Síla pozitivních vizí
  • Jak přesvědčit druhé o potřebnosti změn
  • Charisma leadera - jak  a čím ho posílit
  • Firemní hodnoty, firemní kultura.
  • Akční plán

Poznámky:

Dnes máme hodně manažerů, ale málo leaderů. Lidé chtějí mít před sebou vzory, touží po vizích, kterým by byli ochotni obětovat svůj výkon.

Metody:

Vysvětlení a teorie
Případové studie z praxe
Nácviky a simulační hry
Videonácvik
Zpětná vazba

Organizace

1 den, 8 hodin

Cena bez DPH

3490,-
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

4.6.2019

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na