Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Školení jsou nyní vedena za zvýšených hygienických podmínek a pravidel:
  • účastníci výuky i lektoři musí být bez akutních zdravotních potíží a nesmí podléhat karanténě,
  • u vstupu do prostor Cadet GO s.r.o. je povinná dezinfekce rukou,
  • v učebně společnosti  je mezi účastníky výuky a lektorem dostatečný rozestup min. 2 metry,
  • je prováděná pravidelná dezinfekce všech prostor.

Otevřené kurzy jsou vedené vždy jedním lektorem. Školíme ve vlastních prostorách malé skupiny účastníků, max. 12 osob. Každý účastník obdrží Certifikát o účasti na školení. Po ukončení školení poskytujeme individuální koučink po telefonu, který upevňuje nové dovednosti do praxe. 

preferovaný termín konání podle zaměření podle termínu

Manažerské dovednosti Komunikační dovednosti Organizační dovednosti Personalistika Obchodní dovednosti Profesní dovednosti

Manažerské dovednosti

MANAŽERSKÁ AKADEMIE I základní manažerské dovednosti

Komplexní 4 denní program základních manažerských dovedností je určen novým nebo začínajícím manažerům. Unikátní ve svém zacílení na praxi a budování manažerského postoje.

cena: 17 900,-
detail kurzu

MANAŽERSKÁ AKADEMIE II pro pokročilé

4 denní program je pokračováním první části (není nutnou podmínkou). Umožňuje si osvojit nové dovednosti pro rozvoj výkonného a motivovaného týmu.

cena: 17 900,-
detail kurzu

MANAŽERSKÁ AKADEMIE III vedení k výkonu

Dvoudenní program je pokračováním první a druhé části akademie (není nutnou podmínkou). Umožňuje si osvojit nové návyky v projevu a činnostech manažera.

cena: 8 900,-
detail kurzu

VEDENÍ LIDÍ A TÝMU řídit nebo vést?

Základní zásady a techniky vedení týmů a jednotlivců, řízení výkonu podřízených od zadání úkolu ke kontrole a vyhodnocení.

cena: 3900,-
detail kurzu

VEDENÍ PORAD jak zazářit a neztrácet čas

Příprava, plánování, vedení, moderace a zakončení efektivní pracovní porady, která bude přínosem pro celý tým.

cena: 3900,-
detail kurzu

MOTIVACE týmujak posílit motivaci, snížit fluktuaci

Základy manažerské motivace podřízených, jednotlivců a týmu, tvorba motivačního prostředí a využívání motivátorů. Nástroje jak předcházet odchodům pracovníků.

cena: 3900,-
detail kurzu

WEBINÁŘ ON-LINE vedení lidí na Home Office

On-line webinář živě s lektorem.
* Nastavení pravidel práce
* Zadávání úkolů a výkonů
* Nastavení komunikace
* Vyhodnocování práce

cena: 700,-
detail kurzu

VEDENÍ NA DÁLKUlidí na Home Office

NOVINKA! Prezenční kurz.
* Efektivní techniky vedení
* Nácviky situací z praxe
* Nastavení pravidel práce
* Nastavení a procvičení komunikace

cena: 3900,-
detail kurzu

DELEGOVÁNÍ jak být efektivnější

Delegování jako nástroj efektivního využívání času manažera. Bloky zabraňující delegaci. Techniky a nutné podmínky pro úspěšné delegování.

cena: 3900,-
detail kurzu

Řízení změn pro HR činnosti a role HR ve změnách

HR manažer jako aktivní podpora změnových procesů, techniky a zásady při přípravě, realizaci a zakončení změn. V čem a jak pomoci manažerům při změnách.

cena: 0,-
detail kurzu

Komunikační dovednosti

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI základy dobré prezentace

Základní techniky a postupy pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou. Jak začít, jak zaujmout, jak moderovat, jak zakončit. Stres z vystupování a jak se ho zbavit.

cena: 3900,-
detail kurzu

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI komunikace není pouze mluvení

Vysvětlení a procvičení komunikačních technik a jejich využití v denní praxi.
Signály, které lze vypozorovat z řeči těla. Řešení konfliktu. Jak vyjednáváním dosáhnout společných cílů.

cena: 3900,-
detail kurzu

KOMUNIKACE PRO POKROČILÉ náročné komunikační situace

Názorné příklady našich komunikačních vzorců a jak s nimi pracovat v praxi. Jak se prosazovat proti agresi, řešení konfliktu, hledání shody. Komunikační hry - transakční analýza a ego stavy.

cena: 3900,-
detail kurzu

ASERTIVNÍ KOMUNIKACEv komunikační praxi

Principy a zásady asertivní komunikace. Asertivní postoj a asertivní projev. Nácviky komunikačních situací. Jak se prosadit s ohledem na potřeby druhých.

cena: 3900,-
detail kurzu

KOMUNIKACE VE VÝROBĚpro mistry a team leadery

Praktické a jednoduché návody ke zvládání složitějších komunikačních situací - námitky pracovníků, nedorozumění, konflikty, schopnost říci Ne, posílení ve vyjednávání. Získání přirozené autority vedoucího.

cena: 3900,-
detail kurzu

ŘEČ TĚLA tajemství neverbální komunikace

Návody jak zlepšit svůj osobní projev v řeči těla, jak silněji působit na druhé. Co vše můžeme poznat z řeči těla našich komunikačních partnerů při jednáních, poradách, vyjednávání.

cena: 3900,-
detail kurzu

UMĚNÍ VYJEDNÁVAT technika a taktiky úspěchu

Techniky a taktiky vyjednávání, nácviky vyjednávacích situací. Příprava na vyjednávání, jak se bránit manipulaci druhé strany.

cena: 3900,-
detail kurzu

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE úspěšný na telefonu

Zásady pro efektivní telefonický rozhovor - jak získat pozornost, řešení obtížných situací s klienty a zákazníky, řešení námitek po telefonu. profesionální projev po telefonu.

cena: 3900,-
detail kurzu

Organizační dovednosti

TIME MANAGEMENT 4.gen. jak řídit výkon a čas

Návody a postupy jak efektivněji využívat pracovní čas. Techniky plánování, volba priorit činností. Změna našich návyků, boj s odkládáním.

cena: 3900,-
detail kurzu

Personalistika

TRAIN the TRAINER lektorské dovednosti

Nácvik technik, jak rozvíjet druhé. Struktura a zásady jak se nové činnosti učit, vysvětlit, procvičit, upevnit do praxe. Nácviky zpětné vazby a osobního vystupování. Ideální pro trenéry a manažery.

cena: 6990,-
detail kurzu

Obchodní dovednosti

PRODEJNÍ DOVEDNOSTI umění úspěšného prodeje

Zásady úspěšného prodeje. Prodejní techniky, motivace zákazníka. jak vypadá prodejní cyklus. Psychohygiena prodejce.

cena: 3900,-
detail kurzu

THE ART OF SELLING Training in ENGLISH

Program v anglickém jazyce!
Rozvoj základních obchodních dovedností.
Training program of basic sales skills.

cena: 3990,-
detail kurzu

Profesní dovednosti

MISTŘI VE VÝROBĚ vedení lidí a komunikace

Manažerské dovednosti ve specifickém prostředí výroby. Rozvoj mistra od profesního odborníka k manažerovi, který vede podřízené k výkonu a spokojenosti.

cena: 6990,-
detail kurzu
 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na