Zákaznická linka:  241 416 738

 

Všeobecné podmínky

Přihlášení na kurz

 1. Přihlášení na kurz je možno provést:
  - přes webové stránky www.cadetgo.cz odkazem OBJEDNAT KURZ na stránkách jednotlivých kurzů
  - e-mailem na adrese info@cadetgo.cz
  Přihlášení do kurzu je závazné. O přijetí přihlášky obdržíte potvrzení. V případě překročení kapacity kurzu Vám nabídneme náhradní termín.
 2. Přihlášky můžete zasílat do uzávěrky. Přihlášení na kurz po uzávěrce je třeba konzultovat s našimi pracovníky telefonicky, z důvodu omezeného počtu kapacity učeben.
 3. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. objednatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů pracovníky firmy Cadet Go s.r.o., kteří realizují kurzy. Správa, zpracování a uchování osobních údajů probíhá za účelem vydání osvědčení o absolvování kurzu (v budoucnu případně kopie osvědčení).

Platba za kurz

 1. Úhradu proveďte před termínem konání kurzu převodním příkazem na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.
  Cena kurzu se řídí platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu, písemné materiály, oběd a občerstvení.
 2. Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude připočteno DPH 21%.
 3. Platby poukazujte na účet u ČSOB, a.s., Na Pankráci 310, Praha 4

  Číslo účtu 213943096/0300
  Cadet Go s.r.o.
  IČO: 27879496, DIČ: CZ27879496
 4. Uhrazení kurzovného je podmínkou přijetí účastníka na školení.

Storno poplatky

Při neomluvené účasti kurzovné nevracíme.

Na základě písemného storna - zrušení účasti:
a) 15 kalendářních dnů před kurzem - žádný stornovací poplatek
b) 14 - 10 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 25% ceny kurzu
c) 9 - 5 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 50% ceny kurzu
d) méně než 5 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 100% ceny kurzu

Garance konání kurzu

Kurzy označené termínem Garance otevření* mají zajištěné otevření objednaného termínu školení při objednávce 2 a více účastníků z jedné společnosti a to nejpozději 7 dní před termínem kurzu.

Zrušení  a změny kurzu

 1. Společnost Cadet Go s.r.o. si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení kurzu nebo na změnu místa konání. V tomto případě Vám bude po domluvě nabídnut  nový termín, případně vrácena již uhrazená cena.
 2. Obsahy kurzů uvedené na našich webových stránkách jsou poze informativní a jsou vždy přizpůsobeny aktuálním potřebám školené skupiny.

Osvědčení o absolvování kurzu

Každý účastník, který ukončí kurz, má nárok na získání Osvědčení o absolvování kurzu.

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na