Zákaznická linka:  241 416 738

 

ICF

Mezinárodní federace koučů ICF

ICF podporuje koučink, který ve svém obsahu předpokládá, že každý klient je tvořivý, nápaditý a odpovědný za své činy. Uznává klienta jako experta na jeho život a práci.

Dle standardů ICF je kouč odpovědný:

 • Objevit, objasnit a sladit se s tím, čeho chce klient dosáhnout
 • Povzbudit klientovo sebepoznání
 • Podpořit klienta při vytváření postupů řešení a strategií
 • Podporovat klienta nést vlastní odpovědnost za své kroky

Obecné zásady profesionálního koučování: 

Obecné zásady:

 1. Budu se chovat v souladu s koučováním jako profesí a zdržím se jakéhokoliv jednání, které by narušilo veřejné mínění nebo přijetí koučování jako profese.
 2. Budu ctít dohody, které ve svých vztazích vytvořím. Budu vytvářet jasné dohody s mými klienty, které mohou zahrnovat soukromí, zprávy o vývoji a další podrobnosti.
 3. Budu respektovat snahy a přispění ostatních.
 4. Budu respektovat výtvory a psaná díla ostatních při tvorbě mých vlastních materiálů a nebudu je prezentovat jako svoje vlastní.
 5. Budu používat ICF členské kontaktní informace (emailové adresy, telefonní čísla) pouze ve významu autorizovaném ICF.

Profesionální jednání s klientem

 1. Budu přiměřeně rozlišovat moji úroveň koučovacích schopností a nebudu zveličovat moji kvalifikaci, odbornou znalost a moji zkušenost jako kouče.
 2. Budu se ujišťovat, že můj koučovaný klient rozumí podstatě koučování a pojmům koučovací dohody mezi námi.
 3. Nebudu záměrně klamat nebo vytvářet falešné nároky na to, co můj klient získá od koučování nebo ode mne jako od svého kouče.
 4. Nebudu dávat mým klientům nebo potencionálním klientům informace nebo rady, o kterých vím, že mohou být zavádějící nebo mimo rámec mých kompetencí.
 5. Budu upozorňovat na skutečnost, že můj klient nemá nadále prospěch z našeho koučovacího vztahu a lépe by mu prospěl jiný kouč nebo jiný zdroj a zároveň budu povzbuzovat svého klienta ke změně.

Soukromí a důvěrnost

 1. Budu respektovat důvěrnost informací o mém klientovi, s výjimkou případů odsouhlasených klientem nebo pokud to nařizuje zákon.
 2. Budu vyžadovat souhlas svých klientů pro zveřejnění jejich jmen jako klientů nebo referencí nebo jakoukoliv informaci identifikující jakéhokoliv klienta.
 3. Budu vyžadovat souhlas klienta pro zveřejnění informace další osobě která mě nahrazuje.

Konflikt zájmů

 1. Budu se snažit předejít střetu mých zájmů a zájmů mého klienta.
 2. Kdykoliv se objeví aktuální nebo potenciální střet zájmů, otevřeně tuto situaci proberu s klientem, s cílem stanovit ,jak budeme s touto situací nakládat tak, aby co nejlépe prospěla mému klientovi.
 3. Budu otevřeně komunikovat ohledně možné odměny ze strany třetí osoby, která může nastat na základě doporučení nebo rady ohledně mého klienta.

 

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na