Zákaznická linka:  241 416 738

 

Postup

Postupné kroky při osobním koučinku

Jak koučink probíhá

Osobní koučink probíhá formou dialogu dvou znalých expertů s různou kvalifikací.

Klient přináší znalosti své oblasti, profese a  znalosti sama sebe. Kouč zase nadhled a tématickou kompetenci k řešení různorodých situací se schopností poradenství, diagnozy, intervencí a řešení.

Kouč nemusí být odborníkem na vaší práci a profesi. Kouč je odpovědný a znalý procesu koučinku.

Postup 

  • První setkání s koučem je zdarma a naprosto nezávazné. Cílem je zjistit možnosti spolupráce a ochoty hledat společně řešení.
  • Na základě objednávky zadavatele (firma nebo vy sami) stanovíme společně cíle koučinku a plán jak cíle dosáhneme.
  • V prvním sezení s klientem vyjasníme témata, detailní postupy, vyjasníme situaci a očekávání klienta, formu a místo koučinku.
  • Další práce bude obsahovat hledání řešení a postupu realizace
  • V následném sezení si poskytneme zpětnou vazbu a shrnutí pokroku v řešení úkolů.
  • Závěrečné sezení obsahuje navíc celkové vyhodnocení efektu koučování od zadavatele a vhodná opatření k budoucímu rozvoji.
  • Jedno sezení s klientem trvá přibližně 90 minut, v běžných řešeních je vhodné využít cca 4-6 sezení v průběhu 2-4 měsíců.

 

Objednávka či dotaz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na