Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Otevřené kurzy jsou vedené vždy jedním lektorem. Školíme ve vlastních prostorách malé skupiny účastníků, max. 12 osob. Každý účastník obdrží Certifikát o účasti na školení. Po ukončení školení poskytujeme individuální koučink po telefonu, který upevňuje nové dovednosti do praxe. 
 
preferovaný termín konání podle zaměření podle termínu

Manažerské dovednosti ON-LINE školení Komunikační dovednosti Organizační dovednosti Personalistika Profesní dovednosti

Manažerské dovednosti

MANAŽERSKÁ AKADEMIE I základní manažerské dovednosti

Komplexní 4 denní program základních manažerských dovedností je určen novým nebo začínajícím manažerům. Unikátní ve svém zacílení na praxi a budování manažerského postoje.

cena: 19 900,-
detail kurzu

MANAŽERSKÁ AKADEMIE II pro pokročilé

4 denní program je pokračováním první části (není nutnou podmínkou). Umožňuje si osvojit nové dovednosti pro rozvoj výkonného a motivovaného týmu.

cena: 19 900,-
detail kurzu

MANAŽERSKÁ AKADEMIE III vedení k výkonu

Dvoudenní program je pokračováním první a druhé části akademie (není nutnou podmínkou). Umožňuje si osvojit nové návyky v projevu a činnostech manažera.

cena: 8 900,-
detail kurzu

VEDENÍ LIDÍ A TÝMU řídit nebo vést?

Základní zásady a techniky vedení týmů a jednotlivců, řízení výkonu podřízených od zadání úkolu ke kontrole a vyhodnocení.

cena: 4300,-
detail kurzu

VEDENÍ PORAD jak zazářit a neztrácet čas

Příprava, plánování, vedení, moderace a zakončení efektivní pracovní porady, která bude přínosem pro celý tým.

cena: 4300,-
detail kurzu

MOTIVACE týmujak posílit motivaci, snížit fluktuaci

Základy manažerské motivace podřízených, jednotlivců a týmu, tvorba motivačního prostředí a využívání motivátorů. Nástroje jak předcházet odchodům pracovníků.

cena: 4300,-
detail kurzu

DELEGOVÁNÍ jak být efektivnější

Delegování jako nástroj efektivního využívání času manažera. Bloky zabraňující delegaci. Techniky a nutné podmínky pro úspěšné delegování.

cena: 4300,-
detail kurzu

Řízení změn pro HR činnosti a role HR ve změnách

HR manažer jako aktivní podpora změnových procesů, techniky a zásady při přípravě, realizaci a zakončení změn. V čem a jak pomoci manažerům při změnách.

cena: 0,-
detail kurzu

ON-LINE školení

MANAŽERSKÁ AKADEMIE I ON-LINE školení

ON-LINE komplexní 4 denní program základních manažerských dovedností je určen novým nebo začínajícím manažerům. Unikátní ve svém zacílení na praxi a budování manažerského postoje.

cena: 15 900,-
detail kurzu

VEDENÍ LIDÍ NA HOME OFFICE ON-LINE školení

On-line interaktivní školení živě s lektorem.
Nastavení pravidel práce na dálku, jak zadávat úkoly a vyhodnocovat je. Správné nastavení pravidel funkční komunikace. Jak zabránit poklesu výkonu.

cena: na vyžádání,-
detail kurzu

JAK MOTIVOVAT PODŘÍZENÉ ON-LINE školení

On-line interaktivní školení živě s lektorem.
Nástroje manažera jak efektivně ovlivňovat motivaci podřízených, jak snižovat demotivaci. Jednoduché a praktické návody.

cena: na vyžádání,-
detail kurzu

Time management a priority práce ON-LINE školení

On-line interaktivní školení živě s lektorem.
Jak efektivně plánovat a organizovat práci, Prioritizace úkolů. Nástroje a techniky pro zvýšení efektivity.

cena: na vyžádání,-
detail kurzu

Vedení porad ve virtuálním prostředí ON-LINE školení

Jak zajistit vysokou efektivitu virtuální porady, aktivitu všech účastníků, informovanost týmu a přínosy pro všechny účastníky. techniky a postupy.

cena: na vyžádání,-
detail kurzu

Jak si udržet motivaci na Home Office ON-LINE školení

On-line interaktivní školení živě s lektorem.
Jak si udržet vlastní motivaci k práci a udržet výkonnost s produktivitou během déle trvají práce na Home Office.

cena: na vyžádání,-
detail kurzu

Work-life balance ON-LINE školení

On-line interaktivní školení živě s lektorem.
Jak si vybudovat rovnováhu mezi prací, rodinou a svým já. Prevence před demotivací a vyhořením. Jak si udržet optimismus v náročném období.

cena: na vyžádání,-
detail kurzu

Asertivní komunikace a zvládání emocí ON-LINE školení

On-line interaktivní školení živě s lektorem.
Nástroje pro efektivní komunikaci, asertivní techniky, reakce v situacích, zdravé sebeprosazení.

cena: na vyžádání,-
detail kurzu

Komunikační dovednosti

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI základy dobré prezentace

Základní techniky a postupy pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou. Jak začít, jak zaujmout, jak moderovat, jak zakončit. Stres z vystupování a jak se ho zbavit.

cena: 4300,-
detail kurzu

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI komunikace není pouze mluvení

Vysvětlení a procvičení komunikačních technik a jejich využití v denní praxi.
Signály, které lze vypozorovat z řeči těla. Řešení konfliktu. Jak vyjednáváním dosáhnout společných cílů.

cena: 4300,-
detail kurzu

KOMUNIKACE PRO POKROČILÉ náročné komunikační situace

Názorné příklady našich komunikačních vzorců a jak s nimi pracovat v praxi. Jak se prosazovat proti agresi, řešení konfliktu, hledání shody. Komunikační hry - transakční analýza a ego stavy.

cena: 4300,-
detail kurzu

ASERTIVNÍ KOMUNIKACEv komunikační praxi

Principy a zásady asertivní komunikace. Asertivní postoj a asertivní projev. Nácviky komunikačních situací. Jak se prosadit s ohledem na potřeby druhých.

cena: 4300,-
detail kurzu

KOMUNIKACE VE VÝROBĚpro mistry a team leadery

Praktické a jednoduché návody ke zvládání složitějších komunikačních situací - námitky pracovníků, nedorozumění, konflikty, schopnost říci Ne, posílení ve vyjednávání. Získání přirozené autority vedoucího.

cena: 4300,-
detail kurzu

ŘEČ TĚLA tajemství neverbální komunikace

Návody jak zlepšit svůj osobní projev v řeči těla, jak silněji působit na druhé. Co vše můžeme poznat z řeči těla našich komunikačních partnerů při jednáních, poradách, vyjednávání.

cena: 4300,-
detail kurzu

UMĚNÍ VYJEDNÁVAT technika a taktiky úspěchu

Techniky a taktiky vyjednávání, nácviky vyjednávacích situací. Příprava na vyjednávání, jak se bránit manipulaci druhé strany.

cena: 4300,-
detail kurzu

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE úspěšný na telefonu

Zásady pro efektivní telefonický rozhovor - jak získat pozornost, řešení obtížných situací s klienty a zákazníky, řešení námitek po telefonu. profesionální projev po telefonu.

cena: 4300,-
detail kurzu

Konfliktní komunikace řešení komunikačního konfliktu

Komunikační konflikt, vznik, průběh a řešení. Jak řešit emoce, jak dosáhnout cíle a prosadit své. Řešení denních i extrémních situací pro praxi.

cena: 4300,-
detail kurzu

Organizační dovednosti

WORK-LIFE BALANCE jak umět zvládat nároky, čas a stres

Naučte se najít rovnováhu mezi svým pracovním a osobním životem.

cena: 4300,-
detail kurzu

TIME MANAGEMENT 4.gen. jak řídit výkon a čas

Návody a postupy jak efektivněji využívat pracovní čas. Techniky plánování, volba priorit činností. Změna našich návyků, boj s odkládáním.

cena: 4300,-
detail kurzu

Personalistika

TRAIN the TRAINER lektorské dovednosti

Nácvik technik, jak rozvíjet druhé. Struktura a zásady jak se nové činnosti učit, vysvětlit, procvičit, upevnit do praxe. Nácviky zpětné vazby a osobního vystupování. Ideální pro trenéry a manažery.

cena: 7900,-
detail kurzu

Profesní dovednosti

MISTŘI VE VÝROBĚ vedení lidí a komunikace

Manažerské dovednosti ve specifickém prostředí výroby. Rozvoj mistra od profesního odborníka k manažerovi, který vede podřízené k výkonu a spokojenosti.

cena: 7900,-
detail kurzu
 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na