Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Umění prodejních dovedností aneb jak výrazně zvýšit prodejní výsledky

Cíl kurzu:

 • Naučit se úspěšně prodat sebe, své výrobky či služby
 • Zbavit se nervozity a strachu z prodeje
 • Pochopit potřeby a hodnoty zákazníků a klientů
 • Efektivně komunikovat se zákazníky 
 • Vytvořit prostředí souhlasu, které napomůže dosáhnout maximální spolupráce a výsledků
 • Osvojit si proces prodeje
 • Naučit se nejúčinnější prodejní metody

Nejvhodnější pro:

Obchodníky nové i pokročilé, manažery ve službách a v prodeji, obchodní zástupce, všem, kteří chtějí uspět v profesi obchodníka.

Obsah kurzu:

 • Co je to prodej 
 • Strach a negativní přesvědčení spojená s prodejem
 • Motivace a cíle obchodníka 
 • Prodejní cyklus
 • Nalezení a oslovení potencionálních klientů 
 • Struktura telefonátu
 • Budování vztahu a důvěry
 • Kulturní a osobnostní diverzita a její vliv na ochod
 • Efektivní komunikace: jak klást otázky, zjišťovat potřeby a naslouchat
 • Prodejní rozhovor – prezentace / demonstrace 
 • Prodejní metody
 • Podprahové rozhodování a funkce emocí
 • Řešení námitek 
 • Uzavírání obchodu
 • Follow up
 • Akční plán – první kroky v praxi

Metody:

 • Teorie a vysvětlení
 • Simulace prodejního jednání na příkladu
 • Nácviky  a simulace prodejních situací
 • Zpětná vazba
 • Plán osobního rozvoje

Poznámky:

Ať už směřujete do obchodní pozice či nikoliv, tento kurz vám pomůže lépe porozumět druhým, lépe komunikovat a získat druhé pro své myšlenky, nápady, produkty a služby. Kurz je veden interaktivně s používáním modelových situací z praxe a poskytuje klíč k úspěchu ve vašem obchodním snažení.

 

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4

Cena bez DPH

4600,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Ing. Jiří Pavlačka

Ing. Jiří Pavlačka

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

Reference

Reference na kurz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na