Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Manažerská akademie III vedení k výkonu

Cíl kurzu:

Kurz volně navazuje na školení Manažerské akademie I a II (není podmínkou) a rozvíjí další potřebné dovednosti manažera, seznamuje s nezbytnými správnými projevy a činnostmi leadera, posiluje charisma a autoritu v jednání s podřízenými, sebeprogramování, zaměřuje se na zvyšování produktivity a výkonnosti týmu.

Nejvhodnější pro:

Manažery všech oborů a úrovní, manažery s krátkodobou a střednědobou praxí ve vedení lidí. Ideální jako pokračování školení pro účastníky Manažerské akademie I a II.

Obsah kurzu ve 2 dnech:

Modul 1 – Leadership a osobní projevy manažera

 • Manažer vs Leader - jejich role a typické projevy v dobách klidu a eskalace
 • Test vlastních postojů a projevů leadera
 • Charisma, jeho stavební kameny a jak je posílit v jednání s podřízenými
 • Leader jako nositel vizí, co dělat když vize nejsou
 • Jak udělat efektivní motivační řeč
 • Vlastní etický kodex jednání leadera
 • Budování aliancí a síla následnictví

Modul 2 – Performance management - jak dosáhnout zvýšení výkonu týmu

 • Co vše ovlivňuje výkonnost jednotlivce a týmu
 • Brzdy a překážky výkonu a jak je odblokovávat
 • Stres pracovníka vs výkon
 • Nástroje pro sebeprogramování
 • Nástroje manažera pro posílení práce a výkonu podřízených
 • Budování manažerského nadhledu pro správné rozhodování
 • Přenos odpovědností na pracovníka
 • Koučovací otázky a koučovací přístup manažera k vedení lidí
 • Individuální akční plán činností

Ke stažení

Organizace

2 dny, 16 hodin

Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4.
Garance konání při objednání 2 a více účastníků školení.

Cena bez DPH

8 900,- / 1 osoba
8 500,- / 2 osoby
7 900,- / 3 a více osob z firmy

V ceně veškeré pracovní materiály, občerstvení, kurzovné, Fix-Coaching

Lektoři

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

13.-14.6.2024

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na