Zákaznická linka:  241 416 738

 

Lektoři

Lektoři otevřených kurzů  a firemních programů

Pracujeme výhradně s osvědčenými lektory, mnozí mají za sebou vlastní manažerskou, obchodní nebo podnikatelskou praxi. Všichni lektoři jsou prověřeni dlouhodobou spoluprací a naším interním rozvojem. Nepracujeme s lektory najímanými na jednorázové akce.

Výběr lektorů firemních programů je závislý na školených tématech a odbornostech. Všichni lektoři jsou vedeni ke koučujícím stylům školení a aplikaci všech teoretických poznatků do praxe. V případě zájmu vám trenéry rádi osobně představíme.

 

Profil lektora

Karel Kunc, Ing., M.Sc., Ph.D.

Karel Kunc, Ing., M.Sc., Ph.D.

Vystudoval ČVUT v Praze fakultu stavební, dále Heriot-Watt a Glasgow University UK, doktorát ČVUT v Praze fakulta stavební.

Praxe: Specialista na řízení a koordinaci výzkumných a vývojových projektů, práce prodejce, vedení prodejního týmu, lektorská a trenérská činnost obchodních a komunikačních dovedností.

Specializace: Obchodní a komunikační dovednosti, Projektový management, Manažerské dovednosti, Typologie osobností, Koučink, Outdoor aktivity, Budování týmu, Finanční gramotnost, Leadership, Zásady a principy úspěšného podnikání.
Jako jeden z prvních lektorů v ČR je držitelem certifikátu behaviorálních studií pomocí modelu DISC.


Zpět na seznam lektorů

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na