Zákaznická linka:  241 416 738

 

Lektoři

Lektoři otevřených kurzů  a firemních programů

Pracujeme výhradně s osvědčenými lektory, mnozí mají za sebou vlastní manažerskou, obchodní nebo podnikatelskou praxi. Všichni lektoři jsou prověřeni dlouhodobou spoluprací a naším interním rozvojem. Nepracujeme s lektory najímanými na jednorázové akce.

Výběr lektorů firemních programů je závislý na školených tématech a odbornostech. Všichni lektoři jsou vedeni ke koučujícím stylům školení a aplikaci všech teoretických poznatků do praxe. V případě zájmu vám trenéry rádi osobně představíme.

 

Profil lektora

Helena Bezděková, Mgr. MgA.

Helena Bezděková, Mgr. MgA.

Vystudovala FF UK v Praze, obor psychologie, DAMU v Praze herectví zaměřené na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Praxe:  Výuka sociálně psychologického výcviku na VOŠ, lektorka přípravných kurzů na VŠ, realizace marketingových výzkumů trhu, AC/DC, psychologické profily osob. Psychologické poradenství, psychoterapie (Gestalt terapie, práce s tělem a seberozvoj), koučink.

Od roku 2007 nezávislá lektorka měkkých dovedností

Specializace: Komunikační dovednosti, Asertivní komunikace, Prezentační dovednosti, Stres management, Kreativita, Osobní koučink.


Zpět na seznam lektorů

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na