Zákaznická linka:  241 416 738

 

Reference našich klientů

AstenJohnson, s.r.o.

Ing. Pavel Sáňka, vedoucí personálního oddělení

 
Program rozvoje vyššího a středního managementu závodu a směnových mistrů (Manažerská akademie).
 
S firmou Cadet GO jsme navázali spolupráci v roce 2014 a od této doby do současnosti probíhá soustavný rozvoj vedoucích pracovníků na všech úrovních vedení.
 
V roce 2015 jsme zahájili Manažerskou akademii pro směnové mistry a vedoucího údržby, kterou nám firma Cadet GO sestavila na základě našich rozvojových požadavků.
 
V průběhu tohoto projektu se proškoluje 9 směnových mistrů a s nimi vedoucí údržby.
Školení je vedeno formou tří jednodenních tréninků. 
 
Školení Manažerských dovedností zahrnovalo tyto oblasti:
1. Role mistra a vedení lidí k cílům 
   • Role mistra
   • Vedení lidí k cílům – stanovení cíle a zadávání úkolů
   • Vedení lidí k cílům – situační vedení
   • Vedení lidí k cílům – zpětná vazba a kontrola činností
   • Manažerská komunikace
 
2. Motivace, kultura společnosti, plánování
   • Motivace podřízených
   • Efektivita práce
 
Taktéž jsme zahájili Mentoring program výrobního ředitele, jako hlavního sponzora školení směnových mistrů.
 
Na další období 2016 na základě rozvojového plánu jsme naplánovali tyto oblasti:
1. Komunikace změn do pracovního týmu
2. Asertivita a řešení konfliktů na pracovišti
3. Delegování, kontroly práce, techniky rozvoje podřízených
 
Spolupráci s firmou Cadet GO hodnotíme jako vysoce kvalitní a velmi profesionální jak z pohledu práce samotných školitelů, tak i spolupráce se společností samotnou.
 
Ve Strakonicích dne 22. 1. 2016

Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na