Zákaznická linka:  241 416 738

 

Reference našich klientů

STRABAG a.s.

Ivana Klčová HRD, Koncernová akadémia

So spoločnosťou Cadet GO s.r.o sme nadviazali spoluprácu v roku 2016, kedy sme hľadali vzdelávaciu spoločnosť, ktorá by v ČR zastrešila interný rozvojový program spoločnosti STRABAG pre pracovníkov na rôznych úrovniach riadenia.

Od prvého kontaktu s pánom Fibichom a pani Lamešovou sa spolupráca rozbehla k obojstrannej spokojnosti. Jazyk lektorov, ktorým sprostredkúvajú školiace obsahy, je zrozumiteľný a uchopiteľný tak pre našich ekonomických, ako aj technických zamestnancov. Naši zamestnanci po každom školení oceňujú nielen lektorské zručnosti, ale aj silnú orientáciu na prax a okamžitú použiteľnosť získaných poznatkov.

Pre nás, ako organizátorov školení zo strany koncernovej akadémie, je veľmi dôležité, že komunikácia s lektormi je vždy veľmi rýchla (napriek vyťaženosti lektorov) a zameraná na spokojnosť zákazníka.

Od roku 2016 sme zorganizovali spolu s Cadet Go približne 50 vzdelávacích aktivít a preškolili sme viac ako 460 zamestnancov v oblasti manažérskych a komunikačných zručností či firemnej kultúry a spolupráca naďalej pokračuje.

V prípade, že hľadáte kvalitnú vzdelávaciu spoločnosť, s Cadet Go urobíte správny výber.

V Bratislave, 25.5.2018

 

Karel Helma, vedoucí projektu "Hodnoty STRABAG CZ/SK"

Firemní kultura, spokojenost a motivace pracovniků.

Na podzim roku 2018 spustil koncern STRABAG SE mezinárodní projekt zaměřený na oživení fremních hodnot. Na základě předchozích vynikajících zkušeností s agenturou Cadet Go z programu Develop (zaměřený na vzdělávání našich manažerů různých urovní v oblasti rozvoje manažerských dovedností) jsme požádali tuto agenturu o spolupráci na výše uvedeném projektu pro Českou republiku. Na společných konzultacích byla vidět jejich mnohaletá praktická zkušenost a rychlá orientace ve specifickém prostředí velkého stavebního koncernu.

Diky tomu byli schopni připravit program pro oživení hodnot, ukotvení firemní kultury a motivaci zamestnanců ušitý přímo na míru společnosti STRABAG. Důkladná příprava náplně programu mohla být následnê zúročena v komplexní sérii workshopů, které probíhaly po celý rok 2018. Jejich cílem bylo vysvětlení prínosů zlepšeni firemní kultury- pro zaměstnance, manažery, zákazníky a produkci výkonu, dále uvědomění si vlivu hodnot a firemni kultury na motivaci lidí, posílení nastrojů manažera upevňujících firemní kulturu, stanovení si osobních plánů pro realizaci na pracovišti a převzetí osobní odpovědnosti za ovlivňování stavu firemní kultury ve svém okolí.

V průběhu jednoho roku proběhlo pod vedením Cadet Go celkem 17 workshopů, kterých se zúčastnilo více jak 200 manažerů střední a vyšší úrovně. Forma workshopů byla aktivní s maximálním zapojením účastníků a snahou o otevřenost s cílem nalézt nejrůznějši bloky, ale předevšim návrhy řešení.  Ze všech workshopů byla vždy vyhotovena hodnotící zpráva z pohledu externího lektora z Cadet Go. Obsahem zprávy bylo pokaždé i velmi cenné hodnocení skupiny a průběhu celého workshopu, které poskytlo výbornou zpětnou vazbu všem účastníkům. 

Vyústěním celého programu bylo rozsáhlé vyhodnocení informací a námětů ze všech workshopů na úrovni nejvyššiho managementu společnosti STRABAG as a výběr prioritních témat, kterým se budeme v následujicím období intenzivně věnovat, aby došlo ke skutečnému posilení a upevnění vnímání firemnich hodnot a firemní kultury v naší společnosti. Společnost Cadet Go a především cenné rady pana Zdeňka Fibicha hrály v nastaveni celého programu "Oziveni firemnich hodnot a kultury ve spolecnosti STRABAG a s", významnou roli.

 

Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na