Zákaznická linka:  241 416 738

 

Reference našich klientů

StringData s.r.o.

Pavla Teplá, HR Manager

Dovolte mi poděkovat společnosti Cadet Go za manažerský vzdělávací program zaměřený na vedení lidí a komunikaci. Toto školení absolvovali naši zaměstnanci v termínu prosinec 2013 - březen 2014.
Cílem kurzu bylo seznámit naše zaměstnance, kteří v současnosti vedou své týmy ať už liniově nebo v rámci svých projektů, se základními  technikami a zásadami souvisejícími s vedením týmu, resp. komunikací, plánováním, nastavováním a hodnocením cílů, motivací, zvládáním konfliktních situací a úspěšným řízením změn v organizaci.
 
Oceňuji flexibilitu lektora, který nám vyšel vstříc při přizpůsobování agendy z pohledu našich potřeb tak, aby celkově školení bylo pro naše zaměstnance co nejvíce přínosné. Stejně tak během samotného školení volil postup, který průběžné odrážel dynamiku a zaměření školící skupiny. Zpětná vazba našich zaměstnanců na celé školení byla velmi pozitivní a odrážela jejich nadšení a chuť dále jednotlivé techniky a své dovednosti rozvíjet.
 
Účastníci školení si z kurzu odnesli nejen nové informace, ale zároveň i reflexi k sobě tak, aby každý věděl, na čem by měl pracovat, pokud bude chtít. Jako základ pro úspěšné zvládnutí manažerských technik pak ve společnosti StringData vnímáme intenzivní práci s účastníky školení nejen mezi jednotlivými dny programu, ale i po jeho ukončení. Zkoušení některých technik a osvojování nových dovedností pak probíhá v praxi ve spolupráci s vedoucími pracovníky jednotlivých účastníků tohoto kurzu.
Ještě jednou děkujeme za celkovou podporu a profesionálně připravený školící program.
 

Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na