Zákaznická linka:  241 416 738

 

Reference našich klientů

VISHAY ELECTRONIC

Ing. Jaroslav Zelenka, Senior Manager/Operations

V tomto roce se naši pracovníci zúčastnili tří jednodenních, různě tématicky zaměřených, manažerských školení pořádaných firmou Cadet Go. Jednotlivá témata se dotýkala všech aspektů manažerské práce, byl prováděn i metodický přímý nácvik se simulacemi možných reálných manažerských situací.

Všemi účastníky byly kurzy vysoce hodnoceny a oceňována byla zejména odbornost, vystupování a prezentace lektora. Naši zaměstnanci si po absolvovaných školeních začali lépe uvědomovat své postavení ve firmě, cíle a prostředky, jak toho dosáhnout. Často se s některými aspekty setkali poprvé, někdy si uvědomili své chyby v postojích a jednáních vůči podřízeným.

S jistotou lze říci, že školení manažerů má vliv a dopad i na moje vlastní rozhodování, jednání a přístup k ostatním spoluzaměstnancům firmy.


Celkově hodnotím proběhlé manažerské kurzy jako velký přínos pro naší firmu a mohu jen doporučit i ostatním.
I já sám jsem se rozhodnul pro firmu Cadet Go na základě mé vlastní zkušenosti z předešlého školení.
Předpokládáme, že i v budoucnu budeme s firmou Cadet Go spolupracovat a hledat další možnosti vzájemné spolupráce.


29.6.2009


Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na