Zákaznická linka:  241 416 738

 

Reference našich klientů

SONY DADC Czech Republic s.r.o.

Magdalena Vroblová, Director HR & Admin

Manažerská akademie Sony DADC.
Profesionální telefonická komunikace pro pracovníky zákaznického centra.
Koučování pro senior manažery a pro pracovníky v obtížné situaci.
 
Před třemi lety jsme vyslali naši talentovanou pracovnici, nově povýšenou do řídící pozice, do otevřeného kurzu Cadet GO. Na základě její vynikající zpětné vazby jsme do otevřeného kurzu vyslali další pracovníky a následně poptali ucelený manažerský program pro střední management na míru.
 
Aktuálně formalizujeme ucelenou Manažerskou akademii. Jejím základem jsou povinné několikadenní kurzy pro začínající manažery Manažerské minimum I a II. Tímto školením prošli a pravidelně procházejí všichni noví střední manažeři ať už povýšení interně, nebo přicházející  do firmy externě.
Nadstavbové moduly kurzu Pokročilé manažerské dovednosti již jsou volitelné podle individuálních potřeb jednotlivých účastníků předchozích modulů.
 
Spolupráci jsme rozšířili i o školení specificky zaměřené na potřeby týmu Zákaznického servisu. Pro senior management tým jsme společně s Cadet GO a jejich partnerem pro obor psychologie ACE Consulting připravili development centrum a na základě vyhodnocení jeho výsledků následný individuální koučovací program. Koučování využíváme také nárazově, jako nástroj podpory pro naše zaměstnance v obtížných pracovních situacích.
 
Standartní součástí vzdělávacích programů je vynikající zpětná vazba účastníků, zejména na osobnost lektora, ale také na obsah, strukturu a zejména proaktivní formu kurzů, ucelená hodnotící zpráva včetně swot analýzy školené skupiny, doporučení pro účastníky včetně akčního plánu a doporučení pro vedoucí účastníků, jak dále efektivně pracovat s potenciálem získaným na školení.
 
Přidanou hodnotou dlouhodobé spolupráce s lektorem je přesah obecně platného obsahu kurzů do upevňování firemních hodnot, posilování firemní kultury a motivace zaměstnanců.

Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na