Zákaznická linka:  241 416 738

 

Silná zpětná vazba

Hodnotící zprávy na skupinu

Jsme si vědomi, že vzájemná úspěšná spolupráce mezi Zadavatelem a Dodavatelem rozvojových programů vyžaduje rychlou a častou zpětnou vazbu. Po všech našich školeních obdržíte Hodnotící zprávy, které svým zpracováním poskytnou důležité informace pro následnů kroky v rozvoji účastníků školení, doporučení a vyjádření lektora.

Individuální hodnotící zprávy

Individuální hodnotící zprávy vypracované na každého účastníka školení s výsledky testů, akčními plány a doporučením lektora vypracováváme po každém školení Manažerské akademie.

Osobní schůzky se Zadavatelem, aktivizace nadřízených pracovníků

Jako klíčovou podmínku rozvoje pracovníků vidíme z praxe aktivní účast nadřízených manažerů v rozvoji podřízených. Pracovní workshopy pro nadřízené zaměřujeme na postupy a techniky jak napomoci podřízeným aplikovat nové dovednosti do praxe.

U déle trvajících programů rozvoje jsme stále v kontaktu se Zadavatelem. Na osobních jednáních ladíme efektivitu programu.

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na