Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Manažerská akademie I pro začínající manažery

Smysl a cíle Manažerské akademie I:

 • Pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu
 • Získat ucelenou představu o roli manažerů 
 • Osvojit si postupy a techniky manažerské práce na praktických příkladech
 • Vybudovat správné manažerské postoje

Nejvhodnější pro:

Začínající manažery všech oborů a úrovní, manažery s krátkodobou praxí ve vedení lidí, team leadery, mistry, vedoucí skupin, pracovníky připravující se na převzetí manažerské pozice.

Obsah kurzu 2+2 dny:

Modul 1 - Taktika přechodu a startu manažera

 • Základní chyby na startu manažera, přechod od kolegy k vedoucímu
 • Definování všech manažerských rolí a odpovědností
 • Posilování slabých rolí manažera
 • Budování manažerské autority a správných manažerských projevů

Modul 2 - Vedení lidí a týmů

 • Analýza stávajícího stylu vedení a jednání manažera
 • Situační vedení a jak je použít v praxi
 • Jak stanovovat a komunikovat cíle a úkoly
 • Delegování úkolů jako pracovní nástroj manažera
 • Zpětná vazba jako nástroj řízení výkonu - jak efektivně poskytovat kritiku a pochvalu

Modul 3 - Komunikace na pracovišti

 • Jak spravovat komunikační kanály ve společnosti
 • Informace a dezinformace, informační šumy
 • Nástroje pro řízenou plánovitou komunikaci
 • Komunikace online a offline
 • Rizika vedení a komunikace na dálku (Home Office)
 • Krizová, provozní a preventivní komunikace
 • Řeč těla a její využití v komunikaci
 • Vedení osobních rozhovorů, Win-Win technika

Modul 4 - Motivace pracovníků

 • Motivační energie a její používání při motivaci
 • Motivátory a příprava motivujícího prostředí
 • Benefity na pracovišti a jak s nimi pracovat
 • Demotivace, rizika vyhoření
 • Typy zaměstnanců
 • Motivační nástroje, jak zacílit motivaci
 • Vedení motivačního rozhovoru

Modul 5 - Efektivní práce s časem

 • Žrouti času a kroky k jejich odstranění
 • Stanovování priorit v práci manažera
 • Úkoly a jejich dělení na fáze
 • Paretovo pravidlo v praxi
 • Plánování činností manažera 
 • Technické pomůcky pro efektivní práci

Modul 6 - Vedení porad a schůzek

 • Porada jako řídící nástroj
 • Techniky vedení porad - obsah a forma vedení porady
 • Časový harmonogram porady
 • Efektivní využití času na poradách
 • Typologie účastníků porad
 • Efektivní řízení diskuse

Rizika prvních kroků manažera:

 • Časté nedorozumění při jednání s okolím
 • Budování nové řídící autority 
 • Vytváření špatných prvních návyků v manažerských dovednostech
 • Nízká produktivita manažerské práce
 • Neznalost rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení

Použité metodické přístupy:

Manažerská akademie aktivně zapojuje účastníky do tématiky a nácviků, účastníci jsou zároveň partneři, kteří se od sebe navzájem učí a získávají širší nadhled.

 • 60% času se odehrává řešením situací z praxe, nácvikem nebo skupinovými činnostmi
 • pracuje  se v menších skupinách, v nichž účastníci hrají různé role 
 • každý den jsou realizována 3-4 cvičení různého tématického zaměření
 • celkem je v průběhu všech šesti modulů realizováno 26 cvičení a simulací.

Respektujeme specifické odlišnosti rozvoje manažerů, kteří dosud nemají dlouhodobou manažerskou praxi, nebo dosud neabsolvovali komplexní manažerský výcvik.

Individuální zpětná vazba Zadavateli:

Po ukončení školení obdrží Zadavatel individuální Hodnotící zprávu na účastníka školení, která poskytuje zhodnocení kurzu účastníkem, výsledky testování manažera, akční plány nových aktivit, doporučení lektora.

Ověření kvality - NPS:

NET PROMOTER SCORE = 78%
Program školení Manažerské akademie dosahuje dlouhodobě hodnoty NPS 78%.
NPS je mezinárodně uznávaným nástrojem umožňujícím měření zákaznické spokojenosti, měří ochotu zákazníků dále doporučovat poskytnuté služby na základě osobní zkušenosti. Hodnoty NPS nad 50% jsou považovány za excelentní.

Ke stažení:

         

 

Organizace

2+2 dny, 28 hodin

POZOR! Kurz se skládá celkem ze 4 dnů školení.

Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4
Garance konání při objednání 2 a více účastníků

Cena bez DPH

21 900,- / 1 osoba
21 300,- / 2 osoby na jeden termín
20 900,- / 3 a více osob na jeden termín

V ceně pracovní materiály, občerstvení, kurzovné, Fix-Coaching

Lektoři

Školením vás ve vámi vybraném termínu provede jeden z níže uvedených lektorů.

Ing.Zdeněk Fibich, Ing.Lenka Lamešová, Ing.Jiří Pavlačka, Libor Kotlán

Ing.Zdeněk Fibich, Ing.Lenka Lamešová, Ing.Jiří Pavlačka, Libor Kotlán

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

19.-20.9.2024 + 10.-11.10.2024
2.-3.10.2024 + 5.-6.11.2024
22.-23.10.2024 + 20.-21.11.2024
7.-8.11.2024 + 4.-5.12.2024
13.-14.11.2024 + 9.-10.12.2024

Reference

Reference na kurz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na